Saferoad, ett av Nordic Capital Fund VII ägt bolag, har noteras på Oslo Børs