Handicare, ett av Nordic Capital Fund VII ägt bolag, har noteras på Nasdaq Stockholm