Bakgrund

NAXS bildades för att göra den nordiska riskkapitalmarknaden tillgänglig för en bredare krets av investerare.

NAXS startades 2007 som ett sätt att erbjuda en likvid investering i private equity med begränsad risk och anpassad för mindre investerare. Ambitionen var att ge fler investerare en möjlighet att ta del av det värdeskapande som skapas av de bästa förvaltarteamen inom buyout med nordiskt fokus.

  • 2007 – NAXS startar och tar in  600 MSEK i en nyemission
  • 2007 – NAXS aktie noteras på First North
  • 2009 – NAXS aktie flyttar till First North Premier
  • 2010 – NAXS aktie tas upp till handel på NASDAQ Stockholm
  • 2012 – NAXS betalar ut första utdelningen
  • 2016 – NAXS antar en ny bredare investeringspolicy