Årsstämmor

Årsstämma 2017

Aktieägarna i NAXS AB (publ) (”Bolaget” eller ”NAXS”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 1 juni 2017 kl. 15.00 i Advokatfirman Vinges lokaler, Smålandsgatan 20, Stockholm.Read more

Årsstämma 2015

Aktieägarna i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) (”Bolaget” eller ”NAXS”) kallas härmed till årsstämma måndagen den 1 juni 2015 kl. 15.00 hos Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20, Stockholm. Read more

Årsstämma 2014

Aktieägarna i NAXS Nordic Access Buyout Fund AB (publ) (”Bolaget” eller ”NAXS”) kallas härmed till årsstämma torsdagen den 8 maj 2014 kl. 16.00 hos Advokatfirman Vinge, Smålandsgatan 20, Stockholm. Read more