Nordic Capital CV1 LP

 • Fondstorlek: EUR 2 500 miljoner
 • Segment: mid and large cap
 • Geografiskt fokus: huvudsakligen Norden
 • Årgång: 2008
 • Beskrivning: Nordic
  Capital Fund CV1
  är en fortsättningsstruktur till vilken Nordic Capital Fund VII överfört de
  kvarvarande nio onoterade portföljbolagen.