Revisorer

Ernst & Young AB
Hamngatan 26
Box 7850
103 99 Stockholm
Sweden

Jesper Nilsson är huvudansvarig revisor och medlem av FAR SRS.