Styrelse

Daniel Gold, Styrelseordförande

Daniel Gold (född 1968) har byggt upp och varit en ledande befattningshavare i QVT Financial LP (“QVT”) sedan starten, med början genom handel för egen räkning vid Deutsche Bank A.G. Han är verkställande direktör, och CFO samt Managing Member i QVTs general partner. Daniel Gold var tidigare direktör i DB Advisors L.L.C. Han grundade också […] Read more

Meg Eisner, Styrelseledamot

Meg Eisner (född 1986) är delägare och CCO i QVT. Innan hon började på QVT i 2007 erhöll hon en Bachelor of Arts i International Political Economy med högsta betyg från Fordham University. Meg Eisner äger inte några aktier direkt i Bolaget, men har ett ekonomiskt intresse i Majoritetsägarens aktieinnehav. Meg Eisner har varit ordförande […] Read more

Nikolai Jebsen, Styrelseledamot

Nikolai Jebsen (född 1984) är en oberoende konsult och investerare. Han var tidigare CFO i Aurora LPG, en börsnoterad leverantör av transporttjänster för gasol, från grundandet av bolaget till dess att bolaget blev uppköpt 2017. Nikolai Jebsen har lång erfarenhet inom aktie- och obligationskapitalmarknaden från sin tid hos Carnegie, Pareto och SEB, samt i att […] Read more

Børge Johansen, Styrelseledamot

Børge Johansen (född 1974) är en oberoende investerare och styrelseledamot av Sector Alarm. Han har också tidigare varit verkställande direktör i Aurora LPG. Innan tiden på Aurora var Johansen ansvarig för forskning och investering inom sjöfartssektorn på Oslo Asset Management AS och Carnegie Investment Bank. Han har också flera års erfarenhet av sammanslagning och förvärv […] Read more

Synne Syrrist, Styrelseledamot

Synne Syrrist (född 1972) är en oberoende företagskonsult och har lång erfarenhet som extern styrelseledamot i både privata och publika bolag. Synne Syrrist var tidigare partner och finansanalytiker på First Securities AS. Hon sitter för närvarande i styrelsen för flera publika bolag, inklusive Awilco LNG ASA, Awilco Drilling Ltd. Och Aqualibraemar LOC ASA. Hon har […] Read more