Total exponering mot private equity fonder

Total exponering mot private equity fonder består av verkligt värde av gjorda utbetalningar till fonderna samt av kvarstående investeringsåtagande.