Saminvestering (eng. Co-investment)

Direktinvestering i portföljbolag tillsammans med en fond.