Nuvarande åtaganden

Anskaffningskostnaden för fondandelar plus återstående åtaganden till private equity fonder.