JAB Consumer Fund – Global Consumer Brands II

 • Fond storlek: EUR 5 000 million
 • Segment: Large cap
 • Geografiskt fokus: Globalt
 • Årgång: 2018
 • Hemsida: https://www.jabholco.com
 • Beskrivning: JAB Consumer Fund – Global Consumer Brands
  II sam-investerar med JAB Holding,
  en privatägd grupp med fokus på konsumentvaror & detaljhandel inom
  varumärken i premiumsegmentet. Tidigare investeringar gjorda av
  JAB Holding omfattar bl.a. Keurig Green Mountain, Krispy Kreme, Peets
  Coffee och Espresso House.