Jacktel AS har framgångsrikt refinansierat sina seniora säkerställda obligationer

Jacktel AS har meddelat den framgångsrika refinansieringen av sina seniora säkerställda obligationer som förfaller i december 2023. Bolaget har ingått ett nytt senior secured lån om 80 miljoner USD med ett dotterbolag till Maritime Asset Partners Ltd. Nettolikviden från finansieringen kommer att användas för att fullt ut refinansiera de befintliga seniora säkerställda obligationer. NAXS hade varit innehavare av de seniora säkerställda obligationer sedan de emitterades 2018.

 

För ytterligare information: https://newsweb.oslobors.no/message/595746