Silmäasema, ett av Intera Partners II ägt bolag, har noteras på NASDAQ OMX Helsingfors.