Förändring av antalet aktier och röster i NAXS

I enlighet med beslut vid årsstämman i NAXS AB (publ) (”NAXS”) den 12 mars 2020, har antalet aktier och röster i NAXS minskat under mars 2020 genom indragning av 757 476 återköpta aktier.

Före indragningen av egna aktier fanns sammanlagt 11 910 061 aktier och röster i NAXS.
Antalet aktier och röster minskade genom indragningen med 757 476. Efter genomförandet
av indragningen finns sammanlagt 11 152 585 aktier och röster i NAXS per 31 mars 2020.

För ytterligare information kontakta:

Lennart Svantesson, VD
Tel. +46 73 311 00 11

Denna information är sådan som NAXS AB (publ) ska offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella
instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 31 mars 2020 klockan 08:00.