NAXS AB har återköpt 6% av bolagets egna aktier

NAXS AB (”NAXS”) har den 21 Maj, 2018 återköpt ett block uppgående till    840 000 av bolagets egna aktier till ett pris av SEK 52,60/aktie för en total summa av SEK 44 184 000. Transaktionen representerar 6% av det totala antalet aktier. Transaktionen gjordes inom ramen för mandatet för återköp som beslutades av Årsstämman 1 juni, 2017 samt av styrelsen den 1 juni, 2017 som en konsekvens därav.

Vid tidpunkten för detta pressmeddelande äger NAXS totalt 1,335,701 av bolagets egna aktier vilket motsvarar 9,5% av totala antalet aktier.

 

Contact information:
Lennart Svantesson, CEO
Telephone: +46 73 311 00 11