NAXS AB har återköpt 3,76% av bolagets egna aktier

NAXS
AB (”NAXS”) har den 16 juli 2018 återköpt ett block uppgående till 510
000 av bolagets egna aktier till ett pris av
SEK 49,70/aktie för en total summa av SEK 25 347 000. Transaktionen
representerar 3,76% av det totala antalet aktier. Transaktionen gjordes
inom ramen för mandatet för återköp som beslutades av Årsstämman 5 juni,
2018 samt av styrelsen den 5 juni, 2018.

Efter ovanstående återköp av egna aktier äger NAXS totalt 1 353 940 av bolagets egna aktier vilket motsvarar 10% av totala
antalet aktier. Totalt antal aktier i bolaget uppgår till 13 574 770 aktier.