NAXS investerar 4 MEUR i Nordic Capital CV1

NAXS AB (publ) har investerat 4 MEUR i Nordic Capital CV1, en
fortsättningsstruktur till vilken Nordic Capital överfört de kvarvarande nio
onoterade portföljbolagen, med ett kombinerat marknadsvärde om 4,4 MdrEUR,
i Nordic Capital Fond VII. Den ursprungliga livstiden för Fond VII uppnåddes i
december 2017 och med överföring av de nio bolagen till en fortsättningsstruktur

I samband med ovanstående transaktion har NAXS också valt att växla bolagets
innehav i de nio bolagen via Nordic Capital Fond VII till ett innehav via Nordic
Capital CV1.

NAXS ursprungliga åtagande till Nordic Capital Fond VII var 20 MEUR.

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: +46 73 311 00 11