NAXS AB (publ) Årsredovisning 2022

Publicering av NAXS årsredovisning 2022

NAXS årsredovisning för 2022 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida, www.naxs.se. Årsredovisningen finns även bifogad till detta meddelande.

Kontaktinformation:
Gösta Lundgren, interim verkställande direktör
Telefon: +46 707104788

Denna information är sådan information som NAXS AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 23 februari 2023 kl. 21.30 CET.