Kamux avser att ansöka om en notering på NASDAQ Helsingfors

Kamux, ett av Intera Partners II ägt bolag, offentliggör avsikt att genomföra notering på NASDAQ OMX Helsingfors.
För mer information, vänligen se: http://www.kamux.com/