Intera II har avyttrat samtliga kvarvarande aktier i Kreate Group Plc och därmed genomfört en full exit.

Kreate, ett ledande finskt byggbolag inom infrastrukturprojekt, börsintroducerades på Nasdaq Helsingfors i februari 2021.