Silmäasema, ett av Intera Partners II ägt bolag, offentliggör avsikt att genomföra notering på NASDAQ OMX Helsingfors.