NAXS investerar i Nordic Capitals fond för medelstora företag, Nordic Capilta Evolution Fund I

Nordic Capital har rest ny fond för medelstora företag om 1,2 miljarder euro på bara tre månader

  • Nordic Capital bygger vidare på sin framgångsrika sektormodell och riktar in sig på investeringar i fler medelstora företag i Nordeuropa genom sin första Evolution-fond

  • Fortsatt fokus på starka partnerskap med företag inom Nordic Capitals huvudsektorer för ökad hållbar tillväxt och expansion

 

Nordic Capital meddelar idag att bolaget stängt sin första Evolution-fond på strax över 1,2 miljarder euro (inklusive investeringsåtagande av General Partner på 6,8%). Fonden som lanserades i april 2021 restes på bara tre månader och övertecknades kraftigt. Evolution-fondens storlek överskred målet och stängde på dess övre gräns.

Med Evolution-fonden bygger Nordic Capital vidare på sin långa erfarenhet av att framgångsrikt investera i medelstora företag. Nordic Capitals väl beprövade modell för värdeskapande kommer nu att rikta in sig på en större bredd av medelstora företag i utvalda sektorer och geografiska områden, där Nordic Capitals befintliga expertis och nätverk blir en stor tillgång.

Fokus för fonden blir majoritetsinvesteringar om 35-150 miljoner euro i medelstora företag i Norra Europa med ett bolagsvärde på 50-300 miljoner euro. Inriktningen är Nordic Capitals väletablerade och framgångsrika investeringsstrategi med fokus på att driva förändring och skapa tillväxtmöjligheter i företag inom sektorerna hälso- och sjukvård, teknik och betalningslösningar samt finansiella tjänster.