NAXS AB har återköpt över 5% av egna aktier

NAXS AB (”NAXS”) har den 10 februari 2017, återköpt 750.000 egna aktier på
Nasdaq Stockholm till ett pris av 48,60 SEK/aktie för ett totalt belopp av
36.450.000 SEK. Transaktionen representerar 5% av det totala antalet aktier.

Transaktionen är gjord i enlighet med mandat för återköp av egna aktier
beslutat av årsstämman 2016 samt påföljande beslut av NAXS styrelse den 1
juni 2016.

Vid tiden för detta pressmeddelande innehar NAXS totalt 931.698 av sina egna
aktier vilket utgör 6,2% av det totala antalet aktier.

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: +46 73 311 00 11