Sophos Group, noterat på London Stock Exchange, och i vilket fonder förvaltade av Apax har ägarintresse, offentliggör ett rekommenderat bud om 3,95 mdrUSD.

Sophos
Group, världsledande inom nätverkssäkerhet, offentliggjorde den 14e oktober
2019 att man ingått ett avtal om ett kontantbud från Thoma Bravo om USD 7,40
per aktie.

Förvärvet
värderar Sophos till ett Enterprise Value (EV) om 3,95 mdrUSD. Detta imotsvarar
en budpremie om ca 37,1%  jämfört med aktiepriset vid stängning den 11
oktober, 2019, och en premie om ca 45,6% jämfört med den volymviktade
genomsnittskursen under de sex månaderna fram till och med den 11e oktober
2019. Transaktionen är villkorad av erhållande av regulatoriska tillstånd och godkännande
av aktieägare och förväntas genomföras under Q1 2020. Styrelsen för Sophos har
uttalat ett enhälligt stöd för att rekommendera budet medan vissa aktieägare,
inklusive ägare kopplade till Apax, har lämnat oåterkalleliga åtaganden att
rösta för budet.