NAXS har återköpt 1,4% av bolagets egna aktier

NAXS AB (”NAXS”) har den 14 september 2018 återköpt ett block uppgående till 166 502 av bolagets egna aktier till ett pris av SEK 49,90/aktie för en total summa av SEK 8 308 450. Transaktionen representerar 1,4% av det totala antalet aktier. Transaktionen gjordes inom ramen för mandatet för återköp som beslutades av Årsstämman 5 juni, 2018 samt av styrelsen den 5 juni, 2018.

Efter ovanstående återköp av egna aktier äger NAXS totalt 303 019 av bolagets egna aktier vilket motsvarar 2,5% av totala antalet aktier. Totalt antal aktier i bolaget uppgår till 12 219 430 aktier.