NAXS AB har återköpt 6% av bolagets egna aktier

NAXS AB har återköpt egna aktier uppgående till 6% av totala antalet aktier.

NAXS AB (NAXS) har den 23 maj, 2019, återköpt ett block uppgående till
739 219 av bolagets egna aktier på Nasdaq Stockholm, till ett pris av SEK
51,50 per aktie för en total summa om SEK 38.808.997,50. Transaktionen
representerar 6% av det totala antalet utestående aktier.

Transaktionen gjordes inom ramen för mandatet för återköp av egna aktier
som beslutades av årsstämman 2018, samt följande beslut av bolagets styrelse
den 5 juni, 2018.

Efter återköpet av egna aktier, enligt ovan, innehar NAXS totalt 1 048 604 av
bolagets egna aktier vilket motsvarar 8,6% av totala antalet aktier. Totalt antal
aktier i bolaget uppgår till 12 219 430 aktier.

Kontaktinformation

Lennart Svantesson, verkställande direktör
Telefon: +46 73 311 00 11