PM retail, ett av FSN Capital III ägt bolag, har ansökt om konkurs