NAXS har gjort ett investeringsåtagande till JAB Consumer Fund – Global Consumer Brands II

Som del av ett konsortium NAXS har gjort ett
investeringsåtagande gentemot JAB Consumer Fund – Global Consumer Fund II
(”Fonden”). NAXS investeringsåtagande är USD 5 miljoner. Fonden
sam-investerar med JAB Holding, en privatägd företagsgrupp med fokus på
konsumentvaror & detaljhandel inom varumärken i premiumsegmentet. Tidigare investeringar
gjorda av JAB Holding omfattar bl.a. Keurig Green Mountain, Krispy Kreme, Peets
Coffee och Espresso House.
NAXS investering i Fonden medför en exponering mot av JAB Holding nyligen
offentliggjorda investeringar, bland andra Pret a Manger och bildandet
av dryckesgruppen Keurig-Dr Pepper.