NAXS investerar i en riktad nyemission av aktier i Scout Gaming Group.

Scout Gaming Group (”Bolaget”) är en ledande leverantör av B2B Daily Fantasy Sports och poolspel, listad på NASDAQ First North. NAXS deltog som cornerstone investor i samband med börsnoteringen av Scout Gaming Group i december 2017. Scout Gaming Group har beslutat att genomföra en riktad nyemission genom vilken Bolaget tillförs ca 42 MSEK före emissionskostnader. Nyemissionen riktades till institutionella investerare och tecknades av bland andra Swedbank Robur Ny Teknik, Novobis AB och Knutsson Holding AB. NAXS tecknar sin andel pro-rata motsvarande 25 437 aktier. Teckningskursen är 47 SEK per aktie.

 

Emissionslikviden skall fr a användas för att finansiera Bolagets expansion på den amerikanska marknaden där Bolaget nyligen ingått partneravtal med Milestone Entertainment och Metric Gaming.

 

Beslutet om nyemissionen är villkorat av godkännande på en extra bolagsstämma. Den extra bolagsstämman förväntas hållas omkring den 15 november 2018.