Jacktel AS har tecknat avtal med Aker BP

Jacktel AS har tecknat avtal med med Aker BP om leverans av boendetjänster till projektet Valhall PWP – Fenris. Tjänsterna skall börja levereras under andra kvartalet 2026 och löper i 15 månader. Värdet på avtalet uppgår till ca 87 MUSD. Avtalet är villkorat av  att BP erhåller godkännande från norska myndigheter för Plan for Development and Operations (PDO).