Jacktel AS vinner kontrakt om att leverera logitjänster till Draupner

Jacktel AS har tilldelats ett kontrakt av Equinor för tillhandahållande av inkvarteringstjänster till Draupner. Kontraktet inleds i oktober 2024 och har en fast löptid på 10 månader. Som en del av kontraktet har Jacktel AS beviljat Equinor optioner att förlänga kontraktet med upp till 6 månader. Uppskattat kontraktsvärde för den fasta perioden är cirka 58 miljoner USD inklusive mobilisering och demobilisering.

 

Jacktel har åtagit sig boendet jack-up Haven för projektet. Haven är en av de mest miljövänliga ackommodationsriggarna i Nordsjön. Riggen tjänstgör för närvarande vid utvecklingen av Tyra-fältet i Danmark fram till mitten av 2024.

 

Efter tilldelningen av Draupner-kontraktet, liksom den senaste tilldelningen av AkerBP-kontraktet, kommer Haven att vara tillgänglig för nya kontrakt först under Q1, 2028.

 

Jacktel AS är noterat på NOTC med Macro Offshore som kommersiell och teknisk manager.