Nordic Capital investerar i Qred – ett av Europas snabbast växande fintechbolag

Nordic Capital Evolution har träffat ett avtal om att investera i det snabbväxande fintechbolaget Qred. Investeringen sker i partnerskap med Qreds ledning och grundare, med målet att tillsammans och med stor kraft fortsätta att expandera verksamheten i Europa.

Sedan starten 2015 har Qred blivit en ledande leverantör av företagsfinansiering och betaltjänster till småföretag i Norden och Holland tack vare bolagets helautomatiserade kreditsystem och digitala plattform som gör det möjligt att erbjuda enkla, nyskapande lösningar till entreprenörer som söker finansiering. Nordic Capital kommer att stötta bolaget i att fortsätta växa, att investera i nya tjänster för ansvarsfull och inkluderande kreditgivning samt att expandera internationellt.

“Qred har visat att det finns en stor och växande efterfrågan på kredittjänster för företagskunder som storbankerna inte har prioriterat. Nu är vi redo att ta nästa, expansiva steg till att bli den ledande finansiella plattformen för småföretag i Europa genom våra digitala produkterbjudanden. Jag är mycket glad över att ha Nordic Capital ombord nu. De är bästa möjliga partner för oss på denna resa och vi ser fram emot att dra nytta både av deras expertis inom finansiella tjänster och deras stora internationella nätverk”, säger Emil Sunvisson, Qreds VD och grundare.