NAXS Årsredovisning 2018

Publicering av NAXS årsredovisning 2018

NAXS årsredovisning för 2018 finns nu tillgänglig på bolagets hemsida,
www.naxs.se. Årsredovisningen finns även bifogad till detta meddelande.