NAXS investerar 200 000 USD i en ny superior secured bond emitterad av Jacktel AS.

Obligationen har en löptid till december 2023 och en årlig ränta om 10%.

 

Jacktel är ett helägt dotterbolag till Macro Offshore Ltd, verksamt inom logitjänster offshore med en historik av att leverera säkra och effektiva tjänster. Macro Offshore är ett portföljbolag i fonden Nordic Capital CV1 LP, i vilken NAXS är investerare.